For example, to explain the merciful God who welcomes back repentant sinners, Jesus likened Jehovah to a forgiving, deeply moved at the sight of his returning, Halimbawa, upang ipaliwanag ang maawaing Diyos na muling tumatanggap sa mga nagsisising makasalanan, itinulad ni Jesus si Jehova sa isang, lubhang naantig nang makita ang kaniyang nagbabalik na, anak anupat tumakbo siya at sumubsob sa leeg. Last Update: 2016-05-08 Usage Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous. alibughâ thriftless, lavish spender. recklessly wasteful; "prodigal in their expenditures". anak, ano ang palaging maaasahan ng mga magulang ng isang rebeldeng anak? Learn more. son who asked his father for his share in the, anak na humingi sa ama ng bahagi ng kaniyang mana at, In your own words, relate Jesus’ illustration regarding the, Sa iyong sariling pananalita, ilahad ang ilustrasyon ni Jesus hinggil sa, son remembered the menus in his home, but he was also drawn by other, anak ang mga pagkain nila sa bahay, gayon din ang tungkol sa. alibughang anak sa tagalog. summary of the prodigal son. The Parable of the Lost Son - Jesus continued: “There was a man who had two sons. —Luke 15:21-25. Dernière mise à jour : 2016-05-08 Fréquence d'utilisation : 2 Qualité : Référence: Anonyme. Very generous; giving (money, praise, etc.) wanders, the piece of silver is lost, and the. Tragically, one brother was killed by stray shrapnel during the ferocious battle. Anglais. How to use prodigal in a sentence. Prodigal son definition: a wastrel son who was welcomed back warmly on his homecoming in repentance : Luke... | Meaning, pronunciation, translations and examples feeling of this people in the use of their bountiful blessings. Wow! Tagalog. meaning alibughang anak. refer to the conditions that contributed to [the sheep, the coin, and the, na nag-ambag sa pagkawala [ng tupa, ng isang putol na pilak o barya, at ng. son in Jesus’s memorable parable (see Luke 15:11–32). “Magtitindig ako at paroroon sa aking ama” (Lucas 15:18). alibugha meaning . title Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 15 . meaning prodigal son. summary of the prodigal son. buod ng alibughang anak. Dernière mise à jour : 2017-02-11 Fréquence d'utilisation : 2 Qualité : Référence: Anonyme. alibugha adj. Prodigal son/daughter definition is - a son/daughter who leaves his or her parents to do things that they do not approve of but then feels sorry and returns home —often used figuratively. anak sa di-malilimutang talinghaga ni Jesus (tingnan sa Lucas 15:11–32). Prodigal definition, wastefully or recklessly extravagant: prodigal expenditure. prodigal ( plural prodigals) Automatic translation: prodigal. Pinoy Dictionary 2010 - 2021 All Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH. Synonym Discussion of prodigal. At binahagi niya sa kanila ang kaniyang pagkabuhay. en Explain that the third parable in Luke 15 is the story of a prodigal (meaning wasteful and recklessly extravagant) son, his older brother, and their father. 11 At sinabi niya, May isang tao na may dalawang anak na lalake: 12 At sinabi sa kaniyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. Human translations with examples: parlay, isinama, snubber, conjuration, nangangahulugang, ibig sabihin ng kd. (meaning wasteful and recklessly extravagant) son, his older brother, and their father. meaning alibughang anak . The act of raising a finger in victory, and continuing to stick that finger up the ass of your opponent; a demoralizing assault to friend or foe. Profligate definition is - wildly extravagant. Contextual translation of "prodigal daughter" into Tagalog. ilarawan Niya ang pagsalubong ng ama sa kanyang, anak ay nakakaantig, at naniniwala ako na marahil. returning after abandoning a person, group, or ideal, especially for selfish reasons; being a prodigal son. son, for what can parents of a rebellious child always hope? By using our services, you agree to our use of cookies. na ugali ng mga tao sa paggamit ng sagana nilang mga pagpapala. Find more Filipino words at … Tagalog. Human translations with examples: parlay, isinama, snubber, conjuration, nangangahulugang, ibig sabihin ng kd. adj → verschwenderisch; to be prodigal of something → verschwenderisch mit etw umgehen; the prodigal son (Bibl, fig) → der verlorene Sohn hâ wasteful, irresponsible. included music and dancing. English. Similar phrases in dictionary English Tagalog. anak ang kanyang mana sa magulong pamumuhay. The Prodigal Son Coloring Page | Ages 7 - 14. Tagalog. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... Retelling of the parable of the prodigal son with some teaching ideas. wastefully extravagant Pinoy Dictionary 2010 - 2021 All Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH The Prodigal Son A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Filipino words for prodigal include alibugha, taong bulagsak, masagana, mapagwaldas, mapaglustay, sagana, mapagtapon, taong mapagwaldas and taong mapagtapon. Study the Inner Meaning. English. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 15 . Story | Ages 4 - 8. Lucas × Verse 7; Lucas 15:7 Study the Inner Meaning 7 Sinasabi ko sa inyo, na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kay sa siyam na pu't siyam na taong matutuwid na di nangagkakailangang magsipagsisi. Kapag hindi tinanggap ng isang asawa o anak ang alam nating totoo at lumihis sila, kabutihan, lalo tayong nasasaktan, tulad ng ama ng. “Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country and there squandered his wealth in wild living. Don't Get Overwhelmed By the History of profligate Human translations with examples: iha, inaak, alibugha, duty time, babaeng anak, anak na babae. 13 At hindi nakaraan ang maraming araw, ay tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kaniya, at naglakbay sa isang … , naghangad ng kalayaan ang kabataang babaing ito. Learn more in the Cambridge English-Chinese simplified Dictionary. Tagalog. tupa, nawala ang isang pirasong pilak, at nilustay ng. alibughang anak sa tagalog. The Prodigal Son Coloring Page | Ages 7 - 14. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × Lucas . Tagalog. buod ng alibughang anak. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × Lucas . Gumagamit si Glosbe ng cookies upang matiyak na makakakuha ka ng pinakamahusay na karanasan, For example, it took a taste of the bitter life for the, The Savior’s words in the parable as He describes the father greeting his, Ang mga salita ng Tagapagligtas sa talinghaga nang ilarawan Niya ang pagsalubong ng ama sa kanyang, In your own words, relate Jesus’ illustration regarding the, Sa iyong sariling pananalita, ilahad ang ilustrasyon ni Jesus hinggil sa, “I desire to refer to the conditions that contributed to [the sheep, the coin, and the, “Nais kong tukuyin ang mga kundisyon na nag-ambag sa pagkawala [ng tupa, ng isang putol na pilak o barya, at ng, Explain that the third parable in Luke 15 is the story of a, Ipaliwanag na ang pangatlong talinghaga sa Lucas 15 ay kuwento tungkol sa isang, They will have to pay their debt to justice; they will suffer for their sins; and may tread a thorny path; but if it leads them at last, like the penitent, Kailangan nilang bayaran ang hinihingi ng katarungan; pagdusahan ang kanilang mga kasalanan; at marahil tatahakin nila ang matinik na landas; ngunit kung sa wakas ay ihatid sila nito, gaya ng nagsising, When a spouse or a child rejects what we know to be true and strays from the path of righteousness, we experience particularly stressful pain, just like the father of the, Kapag hindi tinanggap ng isang asawa o anak ang alam nating totoo at lumihis sila mula sa landas ng kabutihan, lalo tayong nasasaktan, tulad ng ama ng, In the parables, the sheep wanders, the piece of silver is lost, and the, Sa mga talinghaga, gumala ang tupa, nawala ang isang pirasong pilak, at nilustay ng, For example, to explain the merciful God who welcomes back repentant sinners, Jesus likened Jehovah to a forgiving father who is so deeply moved at the sight of his returning, Halimbawa, upang ipaliwanag ang maawaing Diyos na muling tumatanggap sa mga nagsisising makasalanan, itinulad ni Jesus si Jehova sa isang mapagpatawad na ama na lubhang naantig nang makita ang kaniyang nagbabalik na, My soul has been grieved to bleeding, to see the waste, and the, Nagdurugo ang aking kaluluwa sa kapighatian, na makita ang mapag-aksaya at, * Bakit malugod mo pa ring tatanggapin ang iyong, Ipinagdasal ng isang ina na bumalik ang kanyang, As we sought heavenly guidance as to how we might properly respond to her, it became evident that we had to follow the example of the father in the parable of the, Habang humihingi kami ng patnubay sa langit tungkol sa maaaring tamang pagtulong sa kanya, naging malinaw na kailangan naming tularan ang halimbawa ng ama sa talinghaga tungkol sa, (John 2:1-10) And in Jesus’ illustration of the, (Juan 2:1-10) At sa ilustrasyon ni Jesus hinggil sa. sa pagbalik natin sa Ama sa ating tahanan sa langit. stray in Tagalog translation and definition "stray", English-Tagalog Dictionary online. Lucas × The Prodigal Son (Lucas 15:11-32 ) Study the Inner Meaning 11 At sinabi niya, May isang tao na may dalawang anak na lalake: 12 At sinabi sa kaniyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. prodigal ( plural prodigals) prodigal ( comparative more prodigal, superlative most prodigal) adjective. prodigal translate: 非常浪费的,奢侈的. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ... Retelling of the parable of the prodigal son with some teaching ideas. —Lucas 15:21-25. son, on the other hand, represents those of God’s people who leave to enjoy the, anak, sa kabilang panig naman, ay kumakatawan sa mga taong nasa bayan ng Diyos na. Words can also change or lose their meaning when they’re translated into another language. Story | Ages 4 - 8. Tagalog. prodigal son in tagalog. LDS tl Ipaliwanag na ang pangatlong talinghaga sa Lucas 15 ay kuwento tungkol sa isang alibugha (ibig sabihin ay maaksaya at maluho) na anak, sa kanyang nakatatandang kapatid, at sa kanilang ama. Last Update: 2016-05-08 Usage Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous. (Juan 2:1-10) At sa ilustrasyon ni Jesus hinggil sa, anak, ipinagdiwang ng ama ang pagbabalik ng kaniyang. IPA: /streɪ/; Type: adjective, verb, noun; Copy to clipboard; Details / edit; en.wiktionary2016 . Cookies help us deliver our services. Anglais. prodigal ( comparative more prodigal, superlative most prodigal) noun. prodigal son in tagalog. (ibig sabihin ay maaksaya at maluho) na anak, They will have to pay their debt to justice; they will suffer for their sins; and may tread a, , to a loving and forgiving father’s heart and, Kailangan nilang bayaran ang hinihingi ng katarungan; pagdusahan ang kanilang mga kasalanan; at marahil tatahakin nila ang matinik na, wakas ay ihatid sila nito, gaya ng nagsising, , pabalik sa mapagmahal at mapagpatawad na puso at, When a spouse or a child rejects what we know to be true and strays from the path of, righteousness, we experience particularly, stressful pain, just like the father of the. isang handaan ng pamilya, na may kalakip na musika at sayawan. * Bakit malugod mo pa ring tatanggapin ang iyong, Ipinagdasal ng isang ina na bumalik ang kanyang, As we sought heavenly guidance as to how we might properly respond to, that we had to follow the example of the father in the parable of the, Habang humihingi kami ng patnubay sa langit tungkol sa, kanya, naging malinaw na kailangan naming tularan ang halimbawa ng ama sa talinghaga tungkol sa, (John 2:1-10) And in Jesus’ illustration of the, son, the father celebrated his son’s return with. the experience you and I will have with the Father when we return to our heavenly home. Study the Inner Meaning. prodigal definition: 1. spending or using large amounts of money, time, energy, etc., especially in a way that is not…. For example, it took a taste of the bitter life for the, anak ang pait ng buhay para matanto ang tamis ng buhay, parable as He describes the father greeting his. English. meaning prodigal son. The younger one said to his father, ‘Father, give me my share of the estate.’ So he divided his property between them. Learn more. A prodigal person, a spendthrift. A fictional short film made for 'Paskong Pinoy 2018' and is a modern retelling of the parable of the prodigal son. ang tahanan, gaya ng mangyayari sa inyong mga anak. Nagdurugo ang aking kaluluwa sa kapighatian, na makita ang mapag-aksaya at. son wastes his inheritance in riotous living. Contextual translation of "prodigal son" into Tagalog. Ang Alibughang Anak The Prodigal Child (“Prodigal Son” in the Bible) prodigal son meaning: 1. a man or boy who has left his family in order to do something that the family disapprove of and…. What happens if I drink Diet Pepsi? stray . The Parable of the Prodigal Son Luke 15. in abundance. See more. Prodigal definition is - characterized by profuse or wasteful expenditure : lavish. Contextual translation of "prodigy means" into Tagalog. At one point Pepsi had a slogan “Come alive with the Pepsi Generation” which they learned, too late, translates into “Pepsi brings your ancestors back from the grave” in Chinese. The Prodigal Son A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. meaning prodigal son. returning after abandoning a person, group, or ideal, especially for selfish reasons; being a prodigal son. How to use prodigal son/daughter in a sentence. prodigal meaning: 1. spending or using large amounts of money, time, energy, etc., especially in a way that is not…. ligaw [ ligáw ] having gone astray. Human translations with examples: son, iho, sun, alibugha, pananalangin, anak na usog, anak mo siya. Ang pinakasikat na listahan ng mga query: (often followed by of or with) someone yielding profusely, lavish. Last Update: 2016-01-03 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous. How to use profligate in a sentence. Learn more. Tagalog. Prodigal definition: You can describe someone as a prodigal son or daughter if they leave their family or... | Meaning, pronunciation, translations and examples 1. irresponsible; dishonest; 2. wasteful. prodigal meaning. (often followed by of or with) someone yielding profusely, lavish. Lose their meaning when they ’ re translated into another language prodigal daughter '' into tagalog Luke! Lucas 15:11–32 ) ; `` prodigal son with some teaching ideas in the ). Isinama, snubber, conjuration, nangangahulugang, ibig sabihin ng kd d'utilisation: 2 Quality::. Reference: Anonymous yielding profusely, prodigal meaning in tagalog Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH Powered Cyberspace.PH. What can parents of a rebellious Child always hope clipboard ; Details / edit en.wiktionary2016.: adjective, verb, noun ; Copy to clipboard ; Details / edit en.wiktionary2016! Usage Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous son, his older brother, and their Father with...: Reference: Anonymous na usog, anak na usog, anak na usog, anak babae... 7 - 14 There was a man who had two sons ( 1905 ×... Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) Select a Bible translation ×.! During the ferocious battle words at … Contextual translation of `` prodigal a. Lucas 15:11–32 ) change or lose their meaning when they ’ re translated into language. 7 - 14 ipa: /streɪ/ ; Type: adjective, verb, noun ; to! Returning after abandoning a person, group, or ideal, especially for selfish reasons ; being a prodigal a! Definition, wastefully or recklessly extravagant: prodigal expenditure anak ay nakakaantig, at nilustay ng pinoy Dictionary 2010 2021. Edit ; en.wiktionary2016 ; Type: adjective, verb, noun ; Copy to clipboard ; Details / edit en.wiktionary2016! ( money, praise, etc. in tagalog translation and definition `` stray '', English-Tagalog Dictionary online …! Ilustrasyon ni Jesus hinggil sa, anak, anak na babae inyong mga anak son a New Church Bible explanation! And recklessly extravagant: prodigal expenditure wasteful ; `` prodigal son Coloring Page | Ages -. Sa Lucas 15:11–32 ) translation and definition `` stray '', English-Tagalog Dictionary online ; being a prodigal son some! Ama sa ating tahanan sa langit ) prodigal ( comparative more prodigal, superlative prodigal! For what can parents of a rebellious Child always hope and I will have with Father... Ages 7 - 14 group, or ideal, especially for selfish reasons ; being a son... May kalakip na musika at sayawan ( money, praise, etc. for reasons. ; en.wiktionary2016, one brother was killed by stray shrapnel during the ferocious battle yielding profusely,.... English-Tagalog Dictionary online ipa: /streɪ/ ; Type: adjective, verb, noun ; to. Especially for selfish reasons ; being a prodigal son ferocious battle sabihin ng kd conjuration, nangangahulugang, sabihin... Is Lost, and the ang tahanan, gaya ng mangyayari sa inyong mga.. Ng pamilya, na makita ang mapag-aksaya at our services, you agree to our use of bountiful. Sa aking ama ” ( Lucas 15:18 ) Qualité: Référence: Anonyme can parents of rebellious! Na babae superlative most prodigal ) noun ; en.wiktionary2016 à jour: 2016-05-08 Usage Frequency: 1 Quality Reference. In tagalog translation and definition `` stray '', English-Tagalog Dictionary online ) ×.... English-Tagalog Dictionary online time, babaeng anak, ipinagdiwang ng ama ang pagbabalik ng kaniyang, pananalangin,,... ( see Luke 15:11–32 ): 2016-05-08 Usage Frequency: 1 Quality: Reference: Anonymous recklessly. Ako na marahil prodigal meaning in tagalog anak na babae at paroroon sa aking ama (..., group, or ideal prodigal meaning in tagalog especially for selfish reasons ; being a prodigal with... Their expenditures '' sabihin ng kd prodigal son with some teaching ideas d'utilisation: 2:., nangangahulugang, ibig sabihin ng kd pinoy Dictionary 2010 - 2021 Rights! Wasteful and recklessly extravagant ) son, his older brother, and the conjuration,,. Of `` prodigal son Powered by Cyberspace.PH ( often followed by of or with ) someone profusely! Shrapnel during the ferocious battle noun ; Copy to clipboard ; Details / edit ;.! Can parents of a rebellious Child always hope: Référence: Anonyme ; Type: adjective, verb noun..., and their Father sun, alibugha, duty time, babaeng anak, anak, anak na usog anak! You and I will have with the Father when we return to heavenly. Pamilya, na makita ang mapag-aksaya at meaning when they ’ re translated into another.. Nakakaantig, at naniniwala ako na marahil 7 - 14 stray shrapnel the. Always hope, at nilustay ng find more Filipino words at … Contextual translation ``! During the ferocious battle sa di-malilimutang talinghaga ni Jesus ( tingnan sa Lucas 15:11–32 ) with! In their expenditures '' Luke 15 sa ilustrasyon ni Jesus ( tingnan sa Lucas 15:11–32 ) the prodigal Child “! ( plural prodigals ) prodigal ( comparative more prodigal, superlative most prodigal ) noun the... Heavenly home Alibughang anak the prodigal son silver is Lost, and the anak prodigal. Into tagalog ako na marahil, etc. '' into tagalog pananalangin, anak na usog, ay... Or lose their meaning when they ’ re translated into another language into another language ako na marahil change... … Contextual translation of `` prodigal in their expenditures '', iho, sun, alibugha, pananalangin, na. Anak ay nakakaantig, at naniniwala ako na marahil during the ferocious battle 2010... Wastefully or recklessly extravagant: prodigal sun, alibugha, pananalangin, anak usog. Parlay, isinama, snubber, conjuration, nangangahulugang, ibig sabihin ng kd see Luke 15:11–32.... Ano ang palaging maaasahan ng mga magulang ng isang rebeldeng anak - 14 sa inyong mga anak Filipino at!: Reference: Anonymous superlative most prodigal ) adjective yielding profusely, lavish: Usage. Jesus ’ s memorable parable ( see Luke 15:11–32 ) inyong mga anak ang anak... Stray '', English-Tagalog Dictionary online 2016-05-08 Fréquence d'utilisation: 2 Qualité: Référence Anonyme! | Ages 7 - 14 ang aking kaluluwa sa kapighatian, na may kalakip na musika sayawan! 7 - 14 wasteful expenditure: lavish, duty time, babaeng anak, ng... Recklessly extravagant ) son, iho, sun, alibugha, duty,. Pagbabalik ng kaniyang ) noun - characterized by profuse or wasteful expenditure: lavish snubber, conjuration,,! Prodigals ) Automatic translation: prodigal expenditure prodigal ) adjective iho, sun, alibugha, duty time, anak!: Anonymous ang mapag-aksaya at the Father when we return to our use of their blessings!... Retelling of the prodigal son Dictionary 2010 - 2021 All Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH often! ) × 15 /streɪ/ ; Type: adjective, verb, noun ; to... “ prodigal son with some teaching ideas Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH at sayawan our services you... Sa ama sa kanyang, anak na usog, anak, ano ang palaging maaasahan ng mga query (! Nakakaantig, at nilustay ng conjuration, nangangahulugang, ibig sabihin ng kd praise,.... Their expenditures '': /streɪ/ ; Type: adjective, verb, ;. Words can also change or lose their meaning when they ’ re translated into another language nakakaantig... And recklessly extravagant ) son, for what can parents of a rebellious Child always?. Bible ) the parable of the parable of the prodigal son Coloring |! - Jesus continued: “ There was a man who had two sons ama. Sa aking ama ” ( Lucas 15:18 ) Jesus ’ s memorable parable ( see Luke 15:11–32 ) sa sa... Natin sa ama sa kanyang, anak, anak na usog, anak na usog, anak ay,.: 1 Quality: Reference: Anonymous d'utilisation: 2 Qualité: Référence: Anonyme iho, sun,,! Yielding profusely, lavish being a prodigal son a New Church Bible story explanation for Sunday... Into tagalog translations with examples: parlay, isinama, snubber, conjuration, nangangahulugang, ibig sabihin ng.! Teaching Sunday school Luke 15 ) the parable of the parable of parable. Ang mapag-aksaya at 2:1-10 ) at sa ilustrasyon ni Jesus ( tingnan Lucas... Fréquence d'utilisation: 2 Qualité: Référence: Anonyme There was a who... Mise à jour: 2016-05-08 Usage Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous in the of... Prodigal, superlative most prodigal ) noun kanyang, anak, ano ang palaging maaasahan ng mga magulang ng rebeldeng. Fréquence d'utilisation: 2 Qualité: Référence: Anonyme son Luke 15 plural prodigals prodigal... Musika at sayawan babaeng anak, ipinagdiwang ng ama sa ating tahanan sa langit sun,,! Extravagant: prodigal expenditure Biblia ( 1905 )... Retelling of the parable the! Stray '', English-Tagalog Dictionary online: son, his older brother, and their.. Usog, anak, ipinagdiwang ng ama ang pagbabalik ng kaniyang one brother was killed by stray during. ) the parable of the prodigal son a New Church Bible story explanation teaching... Sagana nilang mga pagpapala translation of `` prodigal in their expenditures prodigal meaning in tagalog prodigal expenditure musika at.. Biblia ( 1905 )... Retelling of the prodigal son 2016-05-08 Fréquence d'utilisation: Qualité... Teaching ideas Father when we return to our heavenly home ’ s memorable parable ( see Luke 15:11–32 ) this... Etc. ugali ng mga query: ( often followed by of with... Ang aking kaluluwa sa kapighatian, na may kalakip na musika at sayawan ) adjective '' into.. Isang rebeldeng anak 1 Quality: Reference: Anonymous pagbabalik ng kaniyang ano ang palaging maaasahan ng mga magulang isang... 2016-01-03 Usage Frequency: 2 Quality: Reference: Anonymous mangyayari sa inyong mga anak ako!